Passati e Presenti

 1. Ghiusa na potta si rapi 'n putticatu
  Ghiusa na potta si rapi 'n putticatu
  22,00 €
 2. A megghiu parola è chidda ca nun si rici
  A megghiu parola è chidda ca nun si rici
  22,00 €
 3. Cu spatti iavi a megghiu patti
  Cu spatti iavi a megghiu patti
  22,00 €
 4. Di unni mi ghiovi mi sciddica
  Di unni mi ghiovi mi sciddica
  22,00 €
 5. Cù è riccu di amici è scarsu di vai
  Cù è riccu di amici è scarsu di vai
  22,00 €
 6. Cchiù scuru di menzanotti nun pò fari
  Cchiù scuru di menzanotti nun pò fari
  22,00 €
 7. Cu nasci tunnu nun pò moriri quattratu
  Cu nasci tunnu nun pò moriri quattratu
  22,00 €
 8. Cu iavi cchiù sali conza a minestra
  Cu iavi cchiù sali conza a minestra
  22,00 €
 9. Ogni lassata è pessa
  Ogni lassata è pessa
  32,00 €